Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
93293

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 48

Hôm qua: 0

Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 801/UBND-LĐTBXH
Trích yếu Công văn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em
Ban hành 06/05/2024
Danh mục Văn bản huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Yên Khánh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu

 

               ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             HUYỆN YÊN KHÁNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                               

     Số:  801 /UBND-LĐTBXH         Yên Khánh, ngày  06  tháng 5 năm 2024

V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối    nước cho trẻ em.

 

  

Kính gửi:

- Các phòng: Lao động -TBXH; Giáo dục và Đào tạo;   Văn Hóa - Thông tin; Y tế; 

 • Công an huyện; 
 • Trung tâm Văn hóa TT và truyền thanh; 
 • UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Văn bản số 554/LĐTBXH-TE ngày 02/5/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; kiểm tra về trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, chính sách, pháp luật phòng chống, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Tham mưu cho UBND huyện động viên, thăm hỏi, hỗ trợ đối với trẻ em bị tai nạn đuối nước dẫn đến tàn tật hoặc tử vong (nếu có).
 • Phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em, bao gồm: Tổ chức các buổi truyền thông, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng, tiếp nhận, cấp phát tài liệu truyền thông phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em… Tiếp tục triển khai xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. 
 • Phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển khai chương trình dạy bơi an toàn, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. 
 1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 
 • Tăng cường các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích; chỉ đạo cải thiện hệ thống sơ cứu, cấp cứu tại cộng đồng, tại các cơ sở y tế, đặc biệt sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. 
 • Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế thôn, xóm, phố, cộng tác viên bảo vệ trẻ em, cán bộ y tế trường học, người chăm sóc học sinh, chăm sóc trẻ em các biện pháp phòng, chống; các kỹ thuật sơ, cấp cứu khi bị tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước. 
 • Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em là nạn nhân của các vụ xâm hại. 
 1. Phòng Giáo dục và đào tạo 
 • Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thường xuyên và có hiệu quả việc xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em. 
 • Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước. 
 • Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho trẻ em trong trường học. Tiếp tục triển khai mô hình trường học an toàn, nhà trẻ mẫu giáo an toàn phòng, chống đuối nước. 
 1. Công an huyện 
 • Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy và công tác phòng ngừa tai nạn đối với các bến đò ngang, tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa có trẻ em tham gia. 
 • Tổ chức tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến xâm hại trẻ em. Chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường rà soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi xâm hại trẻ em. 
 • Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự và mô hình phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em. 
 1. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - TT - truyền thanh
 • Chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho cộng tác viên dạy bơi theo chương trình bơi an toàn và dạy các kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em. 
 • Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở tổ chức các hoạt động bơi lặn, hoạt động vui chơi, giải trí có trẻ em tham gia thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn cho trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. 
 • Đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm tới việc đảm bảo an toàn cho trẻ em đặc biệt trong dịp hè. 
 1. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác có liên quan 
 • Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em trong đó có phòng, chống đuối nước cho trẻ em; Quyết định số 1248/QĐTTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021- 2030, Kế hoạch thực hiện Quyết định 1248/QĐ-TTg. - Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ việc xâm hại trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em ở các cấp, các ngành; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây đuối nước. 
 • Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng kiến thức, kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em; giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt trẻ em lứa tuổi mầm non. 
 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
 • Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm tới việc đảm bảo an toàn cho trẻ em đặc biệt trong dịp hè; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 
 • Tổ chức rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão,…cụ thể như làm rào chắn tại ao hồ, sông ngòi, biển báo tại các khu vực nước sâu, nguy hiểm. Tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm loại bỏ nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. 
 • Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Trường học... phối hợp với các tổ chức, cá nhân tình nguyện quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp hè, các thời điểm bão, lũ, thiên tai để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.
 • Khai thác, sử dụng có hiệu quả sân chơi, bãi tập thể thao, bể bơi trên địa bàn và liên hệ, phối hợp với các cơ sở có sân chơi, bãi tập, bể bơi tại địa phương để khuyến khích, tạo điều kiện cho trẻ em có địa điểm để vui chơi, tập luyện thể thao, học bơi an toàn trong dịp hè. 
 1. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, huyện đoàn, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận

Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em; Tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em như tăng cường công tác giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt trẻ em nhỏ tuổi; xây dựng biển báo, rào chắn ở khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra đuối nước… 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, báo cáo kịp thời nguyên nhân, các biện pháp khắc phục, phòng ngừa khi xảy ra các vụ việc trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, bị xâm hại về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội). Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Công văn này, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND huyện theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 • Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                    KT. CHỦ TỊCH
 • Như trên; Các cơ quan, đơn vị có liên quan;                                 PHÓ CHỦ TỊCH
  • Lưu VT, LĐTBXH (4b). ​​​​​​​Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Văn bản khác