Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87019

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 47

Hôm qua: 0

Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 119/KH-UBND
Trích yếu KẾ HOẠCH Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
Ban hành 07/09/2023
Danh mục Văn bản huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Yên Khánh
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 25/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023- 2025; Chỉ thị số 04 -CT/HU ngày 07/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa huyện Yên Khánh giai đoạn 2023-2025, Uỷ ban nhân dân huyện Yên Khánh ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (gọi tắt là ĐVHC) cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, cụ thể như sau: