Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thông tư
ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-042012tt-bnv-ngay-3182012-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho
thong-tu-so-042022tt-bnv-sua-doi-bo-sung-diem-c-khoan-1-dieu-1-cua-thong-tu-so-132019tt-bnv-ngay-06-thang-11-nam-2019-cua-bo-noi-vu-huong-dan-mot-so-quy-dinh-ve-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho
Quy định quy trình tiếp dân
quy-dinh-quy-trinh-tiep-dan
gioi-thieu-diem-moi-tai-thong-tu-so-932017tt-btc-ngay-1992017-ve-phuong-phap-tinh-thue-gtgt
thong-tu-sua-doi-bo-sung-thong-tu-so-392014tt-btc-ngay-3132014-cua-bo-tai-chinh-thong-tu-so-262015tt-btc-ngay-27022015-cua-bo-tai-chinh