Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87588

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 34

Hôm qua: 0

Công khai ngân sách

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 CỦA UBND XÃ KHÁNH CƯ

Thứ hai, 02/01/2023

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số: 83/2015/QH13 ngày 26/5/2015; Căn cứ Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 27/12/2022 của Hội đồng nhân dân xã Khánh Cư khóa XXII, kỳ họp thứ 09 về việc quyết định dự toán ngân sách năm 2023; UBND xã Khánh Cư ban hành Quyết định số 02a/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của xã Khánh Cư