Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
93295

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 50

Hôm qua: 0

Thông báo lịch trực dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thứ năm, 25/04/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHÁNH CƯ

 

 
 
 

Số:    09/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Khánh Cư, ngày    25  tháng  4  năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công cán bộ, công chức xã trực dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

 

 
 

 

 

Theo lịch nghỉ dịp kỷ niệm 49 năm giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5 và lịch nghỉ bù ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, công chức nghỉ từ ngày 27/4/2024 đến ngày  01/5/2024.

Để kỳ nghỉ địa phương đảm bảo an ninh, an toàn và giải quyết các vấn đề phát sinh, UBND xã bố trí phân công cán bộ, công chức xã trực tại trụ sở UBND xã cụ thể như sau:

Ngày

Lãnh đạo trực

(Số điện thoại liên hệ)

Cán bộ, công chức trực

Thứ bẩy,

ngày 27/4/2024

 

- Đ/c Vũ Bình Minh

(ĐT: 0986793855)

- Nguyễn Văn Cương

- Bùi Thị Huyền

- Vũ Văn Liên

Chủ nhật,

ngày 28/4/2024

 

-  Vũ Xuân Sơn

(ĐT: 0945363960)

- Đinh Đức Anh

- Dương Thị Tin

Thứ hai,

ngày 29/4/2024

 

- Đ/c Phạm Thị Thanh Huệ

(ĐT: 0982815719)

- Phạm Văn Tài

- Phạm Thị Hoa

- Đoàn Thị Hà

Thứ ba,

ngày 30/4/2024

 

- Đ/c Nguyễn Văn Nghị

(ĐT: 0912621664)

- Dương Thu Hương

- Vũ Minh Hiển

- Vũ Thị Vân Anh

Thứ tư,

ngày 01/5/2024

 

- Nguyễn Xuân Tứ

(ĐT: 0974253613)

- Đỗ Thị Tuyết

- Đỗ Như Quỳnh

- Các đồng chí được phân công thực hiện chế độ trực tại trụ sở UBND xã, trong ca trực nếu có vấn đề phát sinh phải điện thoại báo cáo với lãnh đạo biết.

          - Các đồng chí được phân công trực thực hiện nghiêm túc chế độ trực, nếu có việc bận phải báo cáo ngay cho lãnh đạo hoặc văn phòng bố trí người trực thay.

- Công an xã phân công cán bộ, công an viên trực nghiêm túc trong các ngày nghỉ lễ.

  Nơi nhận:

- UBND huyện Yên Khánh

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã,

- Các ban ngành, đoàn thể,

- Các cơ quan, đơn vị,

- Đài truyền thanh xã

- Lưu VP.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

           Vũ Bình Minh