Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87019

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 47

Hôm qua: 0

CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÁNH CƯ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Thứ năm, 21/12/2023

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân xã Khánh Cư khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ mười bốn là kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng nhân dân.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÁNH CƯ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 13, KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thứ sáu, 10/11/2023

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và các quy định của Pháp luật, Hội đồng nhân dân xã Khánh Cư tổ chức kỳ hoph thứ 13 HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2024

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG

Thứ sáu, 14/10/2022

UBND xã Khánh Cư thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông năm 2022 đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn để các tổ chức, cá nhân và nhân dân biết và liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/10/2022 đến hết ngày 15/4/2023.

UBND xã thông báo.

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2024

Thứ tư, 20/07/2022

Ngày 17/7/2022 trên địa bàn xã Khánh Cư đã tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024; Ngày 20/7/2022 UBND xã đã Công bố Quyết định công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024

Công bố quyết định ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024

Thứ ba, 28/06/2022

Ngày 27/6/2022 UBND xã Khánh Cư đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc Công bố ngày tổ chức bầu cử trưởng thôn thuộc xã Khánh Cư, nhiệm kỳ 2022-2024

KẾ HOẠCH BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2024

Thứ tư, 08/06/2022

Ngày 07/6/2022 UBND xã Khánh Cư đã ban hành kế hoạch số 27/KH-UBND về việc Tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024

CÔNG KHAI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN YÊN KHÁNH ĐẾN NĂM 2030

Thứ ba, 25/01/2022

Ngày 13/01/2022 UBND huyện Yên Khánh công bố Quyết định số 39/QĐ-UBNd về việc Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÁNH CƯ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 4, KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thứ tư, 29/12/2021

Ngày 24/12/2021 tại Nhà văn hóa xã Khánh Cư, Hội đồng nhân dân xã khoá 22 nhiệm kỳ 2021 -2026 long trọng khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND xã.

Quyết định về việc đấu giá 44 lô đất tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 13/10/2021

Ngày 05/10/2021 UBND huyện Yên Khánh đã ban hành Quyết định số 1060/QĐ-UBND về việc đấu giái giá trị quyền sử dụng đất 44 lô đất làm nhà ở tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh