Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87588

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 34

Hôm qua: 0

Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 157/CV-UBND
Trích yếu V/v thực hiện Kế hoạch cao điểm “50 ngày, đêm” cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Ban hành 10/10/2023
Danh mục Văn bản Xã
Cơ quan ban hành UBND xã Khánh Cư
Loại văn bản Công văn
Tài liệu

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 12/KH-TCT ngày 12/9/2023 của Tổ công tác Đề án 06 xã Khánh Cư về phát động cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện Yên Khánh thực hiện từ ngày 10/9/2023 đến 31/10/2023. UBND xã Khánh Cư yêu cầu các ngành, đoàn thể, các trường học và các thôn thực hiện ngay những nội dung sau:

1. Yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc cơ quan, đơn vị, trường học phải hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt VNelD mức độ 2 hoàn thành trước ngày 28/9/2023 và tuyên truyền, vận động các thành viên gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú đăng ký, kích hoạt VNelD. Các đơn vị báo cáo kết quả về Tổ công tác Đề án 06 xã Khánh Cư qua Công an xã trong ngày 25/9/2023.

2. Công an xã

- Phối hợp với đài truyền thanh, các ngành, đoàn thể và các thôn đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNelD đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, hình thành công dân số, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID phổ biến trong các giao dịch hàng ngày.

- Lập danh sách công dân trên địa bàn đang quản lý, phân loại thành các nhóm:

+ Số công dân đã kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử.

+ Số công dân đã được Cục C06 cấp tài khoản nhưng chưa kích hoạt theo từng thôn để tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt.

+ Số công dân đã được cấp tài khoản nhưng chưa được Cục C06 phê duyệt để kiến nghị C06 phê duyệt.

+ Số công dân chưa được cấp tài khoản định danh điện tử theo từng thôn để lên phương án cấp và kích hoạt tài khoản cho công dân.

+ Danh sách số công dân không có mặt tại địa bàn.

+ Danh sách công dân không đủ điều kiện để cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (già yếu, ốm đau, bênh tật, không có smartphone….).

+ Danh sách các trường hợp có nhu cầu thay đổi số điện thoai đăng ký tài khoản định danh điện tử.

- Hướng dẫn xử lý các trường hợp khó khăn, vướng mắc về định danh điện tử.

- Cung cấp danh sách cho Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên để các đoàn thể này phân công lực lượng tới các thôn tuyên truyền, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho nhân dân.

- Chỉ đạo lực lượng phó thôn đôn đốc số công dân đủ điều kiện trên địa bàn  đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tiến hành cùng Tổ Đề án 06 các thôn rà soát công dân, phân loại theo từng danh sách.

- Tham mưu cho Đảng ủy huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của Bí thư chi bộ các thôn, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thành viên Tổ công tác Đề án 06 các cấp, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người am hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin; phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân trong việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2.

- Tham mưu cho Công an cấp trên tạo các điều kiện thuận lợi, đưa thiết bị về cấp tài khoản định danh điện tử tại Công an xã cho nhân dân thuận tiện đi lại.

- Tham mưu giao chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn.

3. Ban chỉ huy quân sự xã

- Phân công lực lượng phối hợp các thôn để tiến hành rà soát, phân loại công dân theo từng danh sách. Hỗ trợ công tác đăng ký, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

- Phối hợp Hội phụ nữ, đoàn thanh niên thành lập các tổ công tác hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại các thôn.

- Báo cáo kết quả số lượng thôn đội trưởng, dân quân tự vệ đã đăng kích, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

4. Hội phụ nữ

Phân công lực lượng phối hợp cùng BCH Quân sự xã, Đoàn thanh niên xã tiến hành hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại các thôn. Thực hiện việc rà soát, bổ sung các danh sách công dân trên địa bàn. Báo cáo kết quả, số lượng hội viên đã đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

5. Đoàn thanh niên xã

Là lực lượng xung kích, tập trung huy động toàn bộ lực lượng thanh niên đang quản lý trên địa bàn phối hợp với Hội phụ nữ, BCH Quân sự xã tiến hành triển khai các biện pháp, cách làm hay, hiệu quả để tuyên truyền, hỗ trợ công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Giao chỉ tiêu cho lực lượng các tổ công tác nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

Báo cáo kết quả triển khai của Đoàn thanh niên về số lượng đoàn viên, thanh niên đã đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Báo cáo kết quả rà soát, đăng kí, kích hoạt tài khoản định danh điện tử ở các thôn hàng ngày về Tổ công tác đề án 06 xã Khánh Cư qua Công an xã.

6. Văn phòng UBND xã

Phối hợp Công an xã tham mưu UBND xã kịp thời biểu dương các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và phê bình, kiểm điểm các tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đề ra. Kiểm tra, báo cáo về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cán bộ, công chức xã.

7. Các thôn trên địa bàn

- Huy động Ban công tác mặt trận, Tổ công tác đề án 06 của thôn và Tổ chuyển đổi số tiến hành các biện pháp tuyên truyền, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn thôn.

- Tổ chức rà soát, phân loại công dân theo danh sách Công an xã đã cung cấp, đảm bảo chính xác, đầy đủ, nhất là số lượng công dân không đủ điều kiện để cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (già yếu, ốm đau, bênh tật, không có smartphone….) trên địa bàn.

- Đối với số công dân đã được cấp tài khoản định danh điện tử phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh niên, phụ nữ để kích hoạt tài khoản định danh đã được cấp.

- Đối với số công dân đủ điều kiện nhưng chưa được cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn, cần lập danh sách cụ thể để phối hợp với các ngành đôn đốc cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100%  công dân đủ điều kiện.

Văn bản khác