Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87016

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 44

Hôm qua: 0

Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 36/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ban hành 11/01/2024
Danh mục Văn bản Trung ương
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu

Thực hiện Công văn số: Số: 10/VHTT V/v triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 46/UBND- VP6 ngày 16/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ. UBND xã Khánh Cư triển khai công văn của UBND tỉnh Ninh Bình, Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ để các cơ quan, đơn vị biết, triển khai tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.