Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
96674

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 38

Hôm qua: 0

Hội khuyến học xã tổ chức tổng kết năm 2020

Thứ sáu, 30/07/2021

 Sáng ngày 27/2/2021 tại Hội trường UBND xã, hội khuyến học xã Khánh Cư đã tổ chức tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

 

Về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND xã, các ngành đoàn thể, các nhà trường, ban chấp hành hội khuyến học xã Khánh Cư. Mở đầu nội dung hội nghị ông Bùi Văn Khoa, chủ tịch hội khuyến học xã đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội khuyến học, phong trào xây dựng xã hội học tập của xã Khánh Cư trong năm 2020; trong năm Hội khuyến học xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 689 của Thủ tướng chính phủ. Trong năm 2020 triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, công nhận 1.315 gia đình; 23 dòng họ; 10 cộng đồng và 04 đơn vị học tập năm 2020. Xã được công nhận là cộng đồng học tập năm 2020. Chất l­ượng giáo dục toàn diện được duy trì và phát triển, Phong trào thi đua dạy và học trong các cấp học thường xuyên được phát động, chất lượng dạy và học ở cả 3 trường được nâng lên luôn xếp tốt đầu của huyện. kết thúc năm học 2019 - 2020 cả ba trường của xã đều đạt dah hiệu tập thể lao động tiên tiến; tỷ lệ học sinh khá, giỏi trường THCS là 61,1 %, trường Tiểu học là 50,7 %.

 

 

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho xây dựng công tác hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; những kinh nghiệm trong xây dựng hội khuyến học ở các chi hội thôn xóm, dòng họ, cơ quan, trường học. Đề nghị quan tâm hơn nữa cho công tác khuyến học để phong trào xây dựng xã hội học tập trở thành phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa đến cộng đồng, xã hội.

 

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tứ, phó chủ tịch UBND xã đã ghi nhận những kết quả của hội khuyến học xã nhà đã làm được trong năm 2020, cùng với xây dựng hội đã phát triển phong trào học tập sâu rộng đến các tầng lớp trong xã hội, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí nêu ra những nhiệm vụ, giải phát để phát triển hội, đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập  và trung tâm học tập cộng đồng hiệu quả hơn; khai thác tốt các nguồn lực để phát triển quỹ hội góp phần cùng với địa phương xây dựng xã Khánh Cư trở thành đơn vị học tập cấp xã.

 

 

Thay mặt cho Hội khuyến học xã ông Bùi Văn Khoa đã thiếp thu các ý kiến tham luận của đại biểu, ý kiến chỉ đạo của UBND xã, hội khuyến học xã sẽ phát huy kết quả đạt được trong năm 2020, khắc phục những hạn chế để xây dựng hội khuyến học xã Khánh cư không ngừng lớn mạnh.

 

 

 

 

Bài viết khác