Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
93296

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 51

Hôm qua: 0

Thông báo về việc kê khai di dời mồ mả để giải phóng mặt bằng thi công xây dựng công trình nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Khánh

Thứ năm, 02/05/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHÁNH CƯ

 

Số: 12 /TB-UBND

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

Khánh Cư, ngày 02 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc kê khai di dời mồ mả để giải phóng mặt bằng thi công xây dựng công trình nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Khánh

 

 
   

 

Thực hiện Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Khánh.

Trong quá trình thi công đơn vị thi công đã phát hiện được 01 ngôi mộ trong khu vực khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Khánh thuộc địa bàn thôn Yên Cư 4, xã Khánh Cư, cụ thể: Ngôi mộ nằm ở phía Tây Nam trong khuôn viên nghĩa trang, cách tương bao phía Tây (giáp đất ông Nghi) 3m; cách tường rào phía Nam (giáp đất ruộng) 10m.             

(Có hình ảnh, sơ đồ vị trí ngôi mộ kèm theo)

Hiện ngôi mộ không có thông tin cụ thể, chưa có thân nhân kê khai, đăng ký di dời. UBND xã Khánh Cư xin thông báo ai là thân nhân của ngôi mộ nói trên đến liên hệ với UBND xã Khánh Cư, để làm thủ tục di rời về nghĩa trang nhân dân trong thời 10 ngày từ ngày 02/5/2024 đến hết ngày 12/5/2024. Hết ngày 12/5/2024 nếu không có tổ chức, cá nhân nào nhận, kê khai. UBND xã sẽ tiến hành di chuyển phần mộ trên vể nghĩa trang tập trung.

Địa chỉ liên hệ: UBND xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (Điện thoại: 0356063360)

Trên đây là thông báo của UBND xã Khánh Cư về việc kê khai, di dời các ngôi mộ trong khu vực thực hiện dự án nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Khánh để nhân dân được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy,

- Lãnh đạo UBND;

- Trang TTĐT xã;

- Đài truyền thanh xã;

- Các thôn;

- Lưu: VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

    Vũ Bình Minh

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác