Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
91126

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 15

Hôm qua: 0

Quyết định về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các Khu công nghiệp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

Phụ luc I

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THUỘC THẨM QUYỀN

 GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NINH BÌNH, BAN QUẢN LÝ CÁC 

KHU CÔNG NGHIỆP, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     / 01 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

                                                          

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1. Tên thủ tục hành chính:Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Mã số TTHC 2.000025.H42

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 22 (ngày làm việc) x 08 giờ = 176 giờ (15 ngày tại Sở + 7 ngày UBND tỉnh)

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian

176 giờ

Biểu mẫu/ Kết quả

Bước 1

Trung tâm phục vụ

hành chính công

Chuyên viên tiếp nhận

 

 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).
 2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Bộ phận Văn thư. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

 

03 giờ

 

Mẫu

01,02,03,

04,05, 06

 

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian

176 giờ

Biểu mẫu/ Kết quả

 

 

 

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở

LĐTBXH (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)

Hồ sơ bao gồm

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH. 
 • Đề án thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH.  
 • Sơ yếu lý lịch trích ngang của người dự kiến làm giám đốc cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo Mẫu số 26Phụ lục ban hànhkèm theo Thông tư số 08/2023/TT- BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Thông tư số 08/2023/TT- BLĐTBXH).
 • Danh sách nhân sự dự kiến làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH. 

 

 

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian

176 giờ

Biểu mẫu/ Kết quả

 

 

 

- Các giấy tờ và văn bản có liên quan:

+ Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở hỗ trợ nạn nhân đặt trụ sở hoạt động, trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý về việc đặt trụ sở của cơ sở hỗ trợ nạn nhân;

+ Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự làm việc dự kiến tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Số lượng: 01 bộ

 

 

Văn phòng

Văn thư sở

Vào sổ theo dõi chuyển cho Phòng Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội

1 giờ

Mẫu

04,05

Bước

2

 

Phòng Trẻ em và

PCTNXH

Trưởng phòng

Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý.

04 giờ

Mẫu

04,05

Chuyên viên phụ trách

 • Xử lý, thẩm định hồ sơ - Xác minh.
 • Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị
 • Dự thảo tờ trình, kèm theo hồ sơ hoàn thiện

32 giờ

Mẫu

02,04,05

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian

176 giờ

Biểu mẫu/ Kết quả

 

 

 

- Trình lãnh đạo phòng xem xét

 

 

Trưởng phòng

-Xem xét tờ trình, hồ sơ

-Trình lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ

Mẫu

04,05

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Phó giám đốc

Xem xét văn bản ký duyệt chuyển bộ phận văn thư

04 giờ

Mẫu

04,05

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

 • Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. 
 • Gửi hồ sơ cho các cơ quan liên quan.

04 giờ

Mẫu

04,05

Bước 5

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

Sở Tài nguyên và môi trường UBND cấp xã nơi đặt trụ sở

cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Văn bản cho ý kiến

24 giờ

Mẫu

04,05

Bước

6

 

Phòng Trẻ em và

PCTNXH

Trưởng phòng

Nhận văn bản từ các cơ quan liên quan

Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý.

04 giờ

Mẫu

04,05

Chuyên viên phụ trách

 • Xử lý, thẩm định hồ sơ - Xác minh.
 • Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị
 • Dự thảo tờ trình, kèm theo hồ sơ hoàn thiện

16 giờ

Mẫu

02,04,05

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian

176 giờ

Biểu mẫu/ Kết quả

 

 

 

- Trình lãnh đạo phòng xem xét

 

 

Trưởng phòng

 • Xem xét tờ trình, hồ sơ
 • Trình lãnh đạo Sở phê duyệt

4 giờ

Mẫu

04,05

Bước 7

Lãnh đạo Sở

Phó giám đốc

Xem xét văn bản trình giám đốc ký duyệt

04 giờ

Mẫu

04,05

Giám đốc

Ký văn bản chuyển bộ phận văn thư

04 giờ

Mẫu

04,05

Bước 8

Văn phòng

Văn thư

 • Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. 
 • Gửi hồ sơ, tờ trình liên thông tới VP UBND tỉnh.

04 giờ

Mẫu

04,05

Bước 9

UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

 • Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi kết quả tới Văn thư sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

56 giờ

Mẫu

04,05

Bước 10

Văn phòng

Văn thư

 • Báo cáo Lãnh đạo Sở. 
 • Gửi kết quả tới Trung tâm Phục vụ HCC.

04 giờ

Mẫu

04,05

Bước 11

Trung tâm HCC

Chuyên viên tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Không

tính thời gian

Mẫu

04,05,06

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

1. Tên thủ tục hành chính: Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày).

Trường hợp 1: Đối với các Doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp

Mã số TTHC:  1.000502.H42 Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ .

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian

40 giờ

Biểu mẫu/ Kết quả

Bước 1

Trung tâm phục vụ hành

chính công

 

Chuyên viên tiếp nhận

 

 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 
 2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.
 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Bộ phận Văn thư. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
 4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở LĐTBXH (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở) Hồ sơ bao gồm

Báo cáo về việc đã thanh lý Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài với người lao động kèm theo tài liệu chứng

 

03 giờ

 

 

Mẫu

01,02,03,0

4,05, 06

 

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian

40 giờ

Biểu mẫu/ Kết quả

 

 

 

minh (Hợp đồng đào tạo nghề có thời gian đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài dưới 90 ngày).)

Số lượng: 01 bộ

 

 

Văn phòng

Văn thư sở

Vào sổ theo dõi chuyển cho Công chức Phòng

Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

01 giờ

Mẫu số 05,04

Bước 2

 

Phòng Lao động - Việc

làm và Giáo

dục nghề nghiệp

Trưởng phòng

Duyệt hồ sơ, chuyển cho cán bộ phụ trách

02 giờ

 

Chuyên viên

 • Xử lý, thẩm định hồ sơ
 • Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu cần) - Trình Phó trưởng phòng phê duyệt.

18 giờ

Mẫu số: 02,04,05

Phó Trưởng phòng

Thẩm định hồ sơ, trình Trưởng phòng.

06 giờ 

Mẫu số: 04,05

Trưởng phòng

Duyệt hồ sơ, trình Phó Giám đốc Sở phụ trách ký duyệt.

04 giờ

Mẫu số: 04,05

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Phó giám đốc Sở phụ trách

Ký duyệt chuyển Bộ phận văn thư

04 giờ

Mẫu số: 04,05

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

 • Bộ phận Văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.
 • Gửi kết quả tới Trung tâm Phục vụ HCC.
 • Gửi kết quả cho Ngân hàng nhận ký quỹ đề nghị trả tiền ký quỹ cho doanh nghiệp

02 giờ

Mẫu số: 04,05

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian

40 giờ

Biểu mẫu/ Kết quả

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên tiếp nhận

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Đến ngày hẹn

Mẫu số: 04,05,06

 

Trường hợp 2: Đối với các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Mã số TTHC:  1.000502.H42 Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ .

 

Bước thực hiện

 

Đơn vị thực hiện

 

Người thực hiện

 

Kết quả thực hiện

Thời gian

40 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Trung tâm phục vụ hành

chính công

 

Cán bộ tiếp nhận

 

 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 
 2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Bộ phận Văn thư. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 
 3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Ban Quản lý các KCN (ký số gửi Bưu điện chuyển về Ban) 

Hồ sơ bao gồm

Báo cáo về việc đã thanh lý Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài với người lao động kèm theo tài liệu chứng minh (Hợp đồng đào tạo nghề có thời gian đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài dưới 90 ngày).)

Số lượng: 01 bộ

 

02 giờ

 

 

Mẫu

01,02,03,04,

05, 06

 

 

 

 

 

- Trưởng phòng

QLDN

- Phòng QLDN chuyển cho cán bộ chuyên môn.

04 giờ

Mẫu số: 04,05

 

Bước thực hiện

 

Đơn vị thực hiện

 

Người thực hiện

 

Kết quả thực hiện

Thời gian

40 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 2

 

Phòng Quản lý doanh nghiệp

Chuyên viên

Phòng

Quản lý doanh

nghiệp

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:

 • Xử lý, thẩm định hồ sơ.
 • Xác minh (nếu có).
 • Niêm yết, công khai (nếu có).
 • Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

Chuyển báo cáo Phó trưởng phòng xem xét.

12  giờ

 

Mẫu số, 02 04,05

Phó Trưởng phòng

Xem xét thẩm định chuyển Trưởng phòng

04 giờ

Mẫu số: 02,04,05

- Trưởng phòng

QLDN

Trình Phó Trưởng ban ký duyệt văn bản

04  giờ

Mẫu số: 04,05

Lãnh đạo Ban

Phó Trưởng

Ban phụ  trách

Phó Trưởng Ban xem xét, ký duyệt văn bản

12 giờ

Mẫu số: 04,05

Bước 3

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

02 giờ

Mẫu số: 04,05

Bước 4

Trung tâm

Phục vụ hành chính công.

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Không

tính giờ

Mẫu số: 04,05,06

2. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

Trường hợp 1: Đối với các Doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp

Mã số TTHC:  1.005132.H42 Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian

40 giờ

Biểu mẫu/ Kết quả

Bước 1

Trung tâm phục vụ hành

chính công

 

Chuyên viên tiếp nhận

 

 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).
 2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Bộ phận Văn thư. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
 3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở LĐTBXH (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)

Hồ sơ bao gồm

 • Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập (theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH);
 • Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực;

 

03 giờ

 

 

Mẫu

01,02,03,0

4,05, 06

 

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian

40 giờ

Biểu mẫu/ Kết quả

 

 

 

 • Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH, cụ thể gồm một trong các giấy tờ sau:

+ 01 bản sao văn bản cho phép cơ sở tiếp nhận lao động thực tập được tiếp nhận lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp.

+ Giấy tờ khác thể hiện cơ sở tiếp nhận lao động thực tập được phép tiếp nhận người lao động theo quy định của nước sở tại;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy tờ chứng minh việc ký quỹ của doanh nghiệp theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 112/2021/NĐ-CP.

Số lượng: 01 bộ

 

 

Văn phòng

Văn thư sở

Vào sổ theo dõi chuyển cho Công chức Phòng

Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp

01 giờ

Mẫu số: 04,05

Bước 2

 

Phòng Lao động - Việc

Trưởng phòng

Duyệt hồ sơ, chuyển cho cán bộ phụ trách

02 giờ

Mẫu số: 04,05

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian

40 giờ

Biểu mẫu/ Kết quả

 

làm và Giáo

dục nghề nghiệp

Chuyên viên

 • Xử lý, thẩm định hồ sơ
 • Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu cần) - Trình Phó trưởng phòng phê duyệt.

18 giờ

Mẫu số: 02,04,05

Phó Trưởng phòng

Thẩm định hồ sơ, trình Trưởng phòng.

06 giờ 

Mẫu số: 04,05

Trưởng phòng

Duyệt hồ sơ, trình Phó Giám đốc Sở phụ trách ký duyệt.

04 giờ

Mẫu số: 04,05

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Phó giám đốc Sở phụ trách

Ký duyệt chuyển Bộ phận văn thư

04 giờ

Mẫu số: 04,05

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

 • Bộ phận Văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.
 • Gửi kết quả tới Trung tâm Phục vụ HCC.

02 giờ

Mẫu số: 04,05

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên tiếp nhận

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Đến ngày hẹn

Mẫu số: 04,05,06

 

 

 

                 

Trường hợp 2: Đối với các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Mã số TTHC:  1.005132.H42 Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

(Đã cắt giảm 04 giờ thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp)

Bước thực hiện

 

Đơn vị thực hiện

 

Người thực

hiện

 

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Trung tâm phục vụ

hành chính công

 

Cán bộ tiếp nhận

 

 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 
 2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Bộ phận Văn thư. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 
 3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Ban Quản lý các KCN (ký số gửi Bưu điện chuyển về Ban)  Hồ sơ bao gồm:
 • Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập (theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH);
 • Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực;
 • Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức đào tạo, nâng cao trình

 

02 giờ

 

 

Mẫu

01,02,03,04,

05, 06

 

 

Bước thực hiện

 

Đơn vị thực hiện

 

Người thực

hiện

 

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

 

 

độ, kỹ năng nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2021/TTBLĐTBXH, cụ thể gồm một trong các giấy tờ sau:

+ 01 bản sao văn bản cho phép cơ sở tiếp nhận lao động thực tập được tiếp nhận lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp.

+ Giấy tờ khác thể hiện cơ sở tiếp nhận lao động thực tập được phép tiếp nhận người lao động theo quy định của nước sở tại;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy tờ chứng minh việc ký quỹ của doanh nghiệp theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 112/2021/NĐ-CP.

Số lượng: 01 bộ

 

 

 

 

 

 

- Trưởng phòng

QLDN

- Phòng QLDN chuyển cho cán bộ chuyên môn.

04 giờ

Mẫu số: 04,05

 

Bước thực hiện

 

Đơn vị thực hiện

 

Người thực

hiện

 

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 2

 

Phòng

Quản lý doanh nghiệp

Chuyên viên

Phòng

Quản lý doanh

nghiệp

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:

 • Xử lý, thẩm định hồ sơ.
 • Xác minh (nếu có).
 • Niêm yết, công khai (nếu có).
 • Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

Chuyển báo cáo Phó trưởng phòng xem xét.

10  giờ

 

Mẫu số, 02 04,05

Phó Trưởng phòng

Xem xét thẩm định chuyển Trưởng phòng

04 giờ

Mẫu số: 02,04,05

- Trưởng phòng

QLDN

Trình Phó Trưởng ban ký duyệt văn bản

04  giờ

Mẫu số: 04,05

Lãnh đạo Ban

Phó Trưởng

Ban phụ 

Trách

 

Phó Trưởng Ban xem xét, ký duyệt văn bản

10 giờ

Mẫu số: 04,05

Bước thực hiện

 

Đơn vị thực hiện

 

Người thực

hiện

 

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Cán bộ văn thư

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

02 giờ

Mẫu số: 04,05

Bước 4

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Không

tính giờ

Mẫu số: 04,05,06

 

             

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG

1. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Trường hợp 1: Đối với các Doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp

Mã số TTHC 2.001955.H42

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 7 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ (TTHC đã cắt giảm 04 giờ làm việc theo quy định)

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian 52 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ TN&TKQ

Sở LĐTB&XH

 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).
 2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Bộ phận Văn thư. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
 3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về

Sở LĐTBXH (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)

Hồ sơ bao gồm

Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động

Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

04 giờ

Mẫu số: 01, 02,

03, 04,

05, 06

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian 52 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

 

 

 

Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở

Nội quy lao động

Số lượng: 01 bộ

 

 

Bước 2

Phòng Lao

động - Việc làm và BHXH

Trưởng phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý.

04 giờ

Mẫu số 05

Chuyên viên

 • Xử lý, thẩm định hồ sơ - Xác minh.
 • Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu cần) - Trình Trưởng phòng.

30 giờ

Mẫu 02, 04,05

Trưởng phòng

-Trình Lãnh đạo phê duyệt

06 giờ

 

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Phó giám đốc

- Phê duyệt HS, văn bản.

06 giờ

Mẫu số: 05

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

 • Đóng dấu
 • Chuyển HS, văn bản về trung tâm HCC

02 giờ

Mẫu số 04, 05

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ TN&TKQ

Sở LĐTB&XH

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm

Không

tính thời gian

Mẫu số

04, 05, 06

 

           

Trường hợp 2: Đối với các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Mã số TTHC 2.001955.H42

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 7 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ 

(Đã cắt giảm 09 giờ thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp)

 

Bước thực hiện

 

Đơn vị thực hiện

 

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

47 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Trung tâm phục vụ hành

chính công

 

Cán bộ tiếp nhận

 

 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất). 
 2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Bộ phận Văn thư. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 
 3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Ban Quản lý các KCN (ký số gửi Bưu điện chuyển về Ban)  Hồ sơ bao gồm:

Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động

Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở Nội quy lao động

02 giờ

Mẫu số:

01, 02, 03,

04,

05, 06

 

Bước thực hiện

 

Đơn vị thực hiện

 

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

47 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

 

 

 

Số lượng: 01 bộ

 

 

 

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý doanh nghiệp

Trưởng phòng 

- Phòng Quản lý doanh nghiệp chuyển cho cán bộ chuyên môn.

04 giờ

Mẫu số 05

Chuyên viên

Phòng Quản lý doanh nghiệp

 

Chuyên    viên    phụ    trách    thẩm    định    hồ    sơ:

 • Xử lý, thẩm định hồ sơ.
 • Xác minh (nếu có).
 • Niêm yết, công khai (nếu có).
 • Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

Chuyển báo cáo Trưởng phòng xem xét.

14 giờ

Mẫu 02, 04,05

 Phó Trưởng phòng

Xem xét thẩm định chuyển Trưởng phòng

07 giờ

Mẫu số 04, 05

Trưởng phòng QLDN

Trình Phó Trưởng Ban ký duyệt văn bản

04 giờ

Mẫu số 04, 05

Lãnh đạo Ban

Phó Trưởng Ban phụ trách

Phó Trưởng Ban xem xét, ký duyệt văn bản

14 giờ

Mẫu số: 05

 

Bước 3

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

02 giờ

Mẫu số

04, 05, 06

Bước 4

Trung tâm

Phục vụ hành chính công.

Cán bộ tiếp nhận

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Không

tính giờ

Mẫu 01;

02; 03; 04; 05

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1. Tên thủ tục hành chính:Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Mã số TTHC 2.001661.H42

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

Tổng thời gian thực hiện TTHC  11 (ngày làm việc) x 08 giờ =  88 giờ.

(UBND cấp xã 03 ngày; Phòng LĐTBXH 05 ngày, UBND huyện 03 ngày)

 

CQ

 

Bước  thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian 88 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận TN & TKQ

Chuyên viên tiếp nhận

 1. Bộ  phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).
 2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
 3. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét

Hồ sơ bao gồm

18giờ

 

 

Mẫu

01,02,03,

04,05,06

 

 

 

CQ

 

Bước  thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian 88 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

 

 

 

 

 • Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân hoặc của gia đình nạn nhân theo Mẫu số 27 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số08/2023/TT-BLĐTBXH.
 • Một trong các loại giấy xác nhận sau

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan công an huyện, thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 của Luật Phòng, chống mua bán người(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan giải cứu theo quy định tại Điều 25 của Luật Phòng, chống mua bán người(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

 

 

 

 

CQ

 

Bước  thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian 88 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

 

 

 

 

+ Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Số lượng: 01 bộ

 

 

Bước

2

 

Lãnh đạo

Lãnh đạo UBND cấp xã

Phê duyệt văn bản đề nghị, chuyển cán bộ văn thư

04 giờ

Mẫu 04, 05

Văn thư

Cán bộ văn thư

Vào số, đóng dấu, chuyển văn bản cho Bộ phận

TN&TKQ cấp huyện

02 giờ

Mẫu 04, 05

UBND

huyện

Bước 3

Bộ phận

TN&TKQ cấp huyện

Chuyên viên phòng

LĐTBXH

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

04 giờ

Mẫu 04, 05

Phòng LĐTBXH cấp huyện

Chuyên viên phòng

LĐTBXH

 • Kiểm tra hồ sơ
 • Thẩm định đối tượng
 • Dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Phòng

28 giờ

Mẫu 02, 04, 05

 

CQ

 

Bước  thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian 88 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

 

 

 

Lãnh đạo

Phòng LĐTBXH

Trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt.

08 giờ

Mẫu 04, 05

Lãnh đạo

UBND huyện

Chủ tịch hoặc

PCT UBND cấp huyện

Ký văn bản gửi người đứng đầu cơ sở TGXH

20 giờ

 

Mẫu 04, 05

Văn thư

UBND huyện

Cán bộ văn thư

Vào số, đóng dấu, chuyển văn bản cho UBND cấp xã

04 giờ

Mẫu 04, 05

UBND cấp xã

Bước 4

Bộ phận

TN&TKQ cấp xã

 

Chuyên viên tiếp nhận

 

 Bộ phận TN&TKQ cấp xã thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Không

tính thời gian

Mẫu 04, 05,06.

 

 

           

Phụ lục II

 DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NINH BÌNH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /01/2024  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

TT

Mã số thủ tục hành chính

 

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành

chính

 

Ghi chú

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

2.000025.H42

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

Nội dung của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1959/QĐLĐTBXH ngày 22/12/2023 của Bộ Lao động-Thương

 

binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 của Chủ tịch

UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

 

TT

Mã số thủ tục hành chính

 

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành

chính

 

Ghi chú

Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước

 

 

1

 1.000502.H42

Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)

Rà soát quy trình TTHC

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch

UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải

 

 

 

 

 1.005132.H42

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

 

quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực lao động tiền lương, quan hệ lao động

 

 

 

2.001955.H42

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Rà soát quy trình TTHC

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 của Chủ tịch

UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

TT

Mã số thủ tục hành chính

 

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

 

Ghi chú

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

2.001661.H42

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

Nội dung của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số

1959/QĐ-LĐTBXH       ngày

22/12/2023 của Bộ Lao

 

động-Thương binh và Xã

 

hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội

Thủ tục hành chính này ban hành tại

Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

 

 

Thủ tục khác