Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87588

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 34

Hôm qua: 0

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Thứ hai, 05/06/2023

           Thực hiện Công văn số 577-CV/HU, ngày 13/5/2022 của Huyện uỷ về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Các chi bộ trực thuộc trên địa bàn xã đều xác định việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần sẽ làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

https://kimson.ninhbinh.gov.vn/source/2022/T7/cc1.jpg

           Chào cờ đầu tuần nghe qua tưởng chừng là việc làm nhỏ nhưng thực ra có ý nghĩa lớn, không chỉ thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ chuyên môn. Duy trì việc làm này đều đặn ở các công sở không chỉ làm sống lại quá khứ đấu tranh anh dũng và bền bỉ của các thế hệ cha anh mà còn giúp mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có ý thức tốt hơn trong việc học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao; qua đó, giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, xây dựng văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ trong buổi sinh hoạt chi bộ một cách thường xuyên nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi ngời về học tập và làm theo tu tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

          Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đảm bảo giờ giấc trong buổi chào cờ. Người tham dự nghi lễ phải ăn mặc trang nghiêm, gọn gàng; đối với nam giới mặc đồng phục ngành hoặc quần sẫm màu, áo sơ mi trắng, nữ mặc đồng phục, áo dài truyền thống hoặc váy công sở, đeo thẻ công chức đúng quy định.

Tại các buổi chào cờ, căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai những nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng, thông tin tình hình thời sự của huyện, của tỉnh, trong nước và sự kiện nổi bật của quốc tế, quán triệt nhắc nhở những nội dung về thực hiện “nếp sống văn hóa nơi công sở”, biểu dương người tốt việc tốt của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, diễn đạt, cập nhật, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả “Nếp sống văn hóa công sở”.

Sinh hoạt chính trị dưới hình thức chào cờ đầu tuần tại trụ trụ sở Đảng ủy- HĐND-UBND xã Khánh Cư

Bài và ảnh: VP Đảng ủy

 

 

Bài viết khác