Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
87017

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 45

Hôm qua: 0

Hội nghị trực tuyến quán triệt tác phẩm phòng chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và một số văn bản quan trọng

Thứ năm, 31/08/2023

Sáng ngày 31/8/2023, Huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn Đảng bộ về học tập, nghiên cứu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và triển khai Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030.

 Hội nghị được tổ chức tại 20 điểm cầu (điểm cầu huyện tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, 19 điểm cầu các xã, thị trấn tại Nhà Văn hóa các xã, thị trấn). Đảng bộ xã Khánh Cư tại điểm cầu tại Nhà văn hóa xã Khánh Cư có mặt 335/373 đảng viên, đạt tỷ lệ 90%.

 Dự hội nghị tại điểm cầu huyện và trực tiếp truyền đạt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đồng chí Hoàng Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo Phòng chuyên môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đang công tác tại các cơ quan của huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; toàn thể đảng viên các đảng bộ Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế và các chi bộ trực thuộc Huyện ủy cùng 230 đảng viên Đảng bộ thị trấn Yên Ninh.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giới thiệu về một số nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, cuốn sách được ra mắt vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/02/2013 - 01/02/2023), do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng tên tác giả.

Cuốn sách được chia thành 3 phần, gồm 623 trang, 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, tập hợp nhiều bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư trong những năm gần đây, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.   

Hội nghị cũng được nghe đồng chí  Đinh Văn Kiên, TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy truyền đạt nội dung Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã triển khai việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030 trong đó trọng tâm là Kết luận số 48-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2030; Kế hoạch số 138-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2030. Trong đó nhấn mạnh mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh: việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực là hết sức cần thiết và kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới. Để việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư đạt kết quả cao nhất, góp phần lan tỏa tinh thần cuốn sách trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị ngay sau hội nghị, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa các nội dung của tác phẩm thấm sâu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, chú trọng đổi mới tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; tuyên truyền kế hoạch, lộ trình, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính trên địan bàn huyện góp phần ổn định tình hình tư tưởng; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân trên địa bàn huyện.

Ban biên tập

Bài viết khác