Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
93295

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 50

Hôm qua: 0

Công khai, niêm yết

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý 1 năm 2024

Thứ ba, 02/04/2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý 1 năm 2024
 

QUYẾT ĐỊNH Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019-2023

Thứ bảy, 30/03/2024

 

Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa Văn bản quy pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bna hành kỳ 2029

Quyết định Công bố

QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 27/03/2024

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành,
UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai tài sản năm 2023 của xã Khánh Cư

Thứ hai, 05/02/2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai tài sản năm 2023 của xã Khánh Cư
 

Quyết định Về việc công bố công khai Quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2023 và phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2024

Thứ sáu, 02/02/2024

Về việc công bố công khai Quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2023 và phân bổ vốn
đầu tư XDCB năm 2024