Trang thông tin điện tử xã Khánh Cư
Chào mừng bạn đến với Website xã Khánh Cư - huyện Yên khánh- tỉnh Ninh Bình
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
96666

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 30

Hôm qua: 0

Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 17/TB-UBND
Trích yếu THÔNG BÁO Về việc ủy quyền điều hành giải quyết công việc trong thời gian đồng chí Chủ tịch UBND xã đi công tác
Ban hành 11/06/2024
Danh mục Văn bản Xã
Cơ quan ban hành UBND xã Khánh Cư
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu

       ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ KHÁNH CƯ                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                      

        Số: 17/TB-UBND                                                                                                                            Khánh Cư, ngày 11 tháng 6 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về việc ủy quyền điều hành giải quyết công việc

trong thời gian đồng chí Chủ tịch UBND xã đi công tác

                                                

 

          Thực hiện chương trình công tác năm 2024 đồng chí Vũ Bình Minh -  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Cư tham dự đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính quyền chuyển đổi số tại tỉnh Bình Định, từ ngày 13/6/2024 đến hết ngày 16/6/2024.

Để đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành chung các hoạt động và giải quyết công việc của UBND xã Khánh Cư trong thời gian đi công tác, Chủ tịch UBND xã Khánh Cư ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Xuân Tứ - Phó Chủ tịch UBND xã điều hành hoạt động của UBND xã Khánh Cư theo trách nhiệm, thẩm quyền được giao, quy chế làm việc và theo quy định của pháp luật từ ngày 13/6/2024 đến hết ngày 16/6/2024. 

UBND xã Khánh Cư trân trọng báo cáo Thường trực huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để tiện liên hệ công tác./.

Nơi nhận:            

  • Thường trực Huyện ủy;                              
  • UBND huyện;     
  • Thường trực Đảng ủy;
  • Thường trực HĐND xã;    
  • Lãnh đạo UBND xã;         
  • Các ban, ngành, đoàn thể của xã;
  • Các thôn;
  • Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Vũ Bình Minh

 

Văn bản khác